Dobrodošlica

Novi termin kongresa
21-23.10.2021. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Dragi prijatelji,

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja radiologa Srbije i Sekcije za radiološku dijagnostiku Srpskog lekarskog društva, koji će se održati od 21. do 23. oktobra 2021. godine na Zlatiboru, u hotelu „Palisad“.

Ovaj kongres dolazi posle dugog i teškog perioda neizvesnosti i izmenjenih životnih okolnosti, koje su odnele i brojne živote, između ostalih i naših kolega. Sa svima njima smo se rastajali sa velikom tugom i velikim bolom.

Kako nam je u tom vremenu direktna komunikacija bila ograničena, veliki broj događaja je organizovan online, tako je, sa druge strane, rasla i potreba za ponovnim susretima i druženjem. No ta, kako često kažemo, nova normalnost, još više je istakla mesto radiologije kao medicinske discipline koja je vrlo fleksibilna, te se rad na daljinu pokazao kao vrlo efikasan i bezbedan način rada. Svedoci smo toga da se i veliki broj edukacija, seminara i kongresa upravo održao online, što je omogućilo dalje usavršavanje i pored ograničenih fizičkih kontakata.

Kao i ranijih godina, cilj ovogodišnjeg kongresa jeste da se predstavi sve najnovije u radiologiji, da se diskutuje o ličnim iskustvima i preporukama, ali i da se prikažu originalni naučni radovi. Takođe, biće organizovane radionice sa ciljem praktične primene savremenih principa u radiologiji.

Nadamo se da će naš kongres omogućiti ponovne susrete i razmenu iskustva uz poštovanje svih epidemioloških mera, koje u tom trenutku budu predožene. Verujemo da će ove godine doći veliki broj radiologa iz Srbije i regiona da svojim prisustvom i aktivnostima doprinesu ovom kongresu i da svi budemo bogatiji za još jedno druženje i razmenu profesionalnih iskustava.

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na predstojeći kongres radiologa Srbije 2021!

Prof. dr Jovica Šaponjski

Predsednik Sekcije za radiološku dijagnostiku SLD

Prof. dr Dragan Stojanov

Predsednik Kongresnog odbora 2021

Prof. Dr Ružica Maksimović

Predsednica URS-a