Kontakt

TURISTIČKA AGENCIJA

Za sve informacije oko kongresa, rezervacije hotela i organizacije puta, kontaktirati Turističku agenciju TCA
Kontakt telefoni: 011/3238-514, 011/3238-705, 011/3238-809, 063/241-787
E-mail: tca@beotel.rs
Adresa: Dr. Dragoslava Popovića 15, Beograd, Srbija
Kontakt osobe: Katarina Kovačević, Dragana Dimitrijević
Website: www.tca.co.rs