Abstrakt bi trebalo da sadrži do 250 reči, sa sledećim delovima:

 

  1. Uvod

  2. Cilj

  3. Materijal i metode

  4. Rezultati

  5. Zaključak

 

Rok za slanje abstrakta je produžen do petka 09.10.2015. godine na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Radovi mogu da se izlože usmeno ili kao poster prezentacija. Molimo vas da prilikom slanja abstrakta naznačite temu u okviru koje želite da se rad predstavi, kao i način prezentacije (usmeni, poster prezentacija). Moderatori tema će sve dospele radove pregledati i doneti konačnu odluku o načinu izlaganja vašeg rada.

Svi radovi koji su prihvaćeni za poster prezentaciju, trebalo bi da se naprave u Power Point prezentaciji i pošalju Nikoli Dimitrijeviću na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do petka, 30.10.2015. godine. Ovi radovi će biti prikazani na LCD ekranima koji će stajati u izložbenom prostoru. Radovi koji su prihvaćeni za usmenu prezentaciju treba da se predaju u ppt formi tehničkom licu dva sata pre početka Vaše sesije.

U oba slučaja, molimo da prvi slajd obavezno bude sa imenom i prezimenom autora/koautora, nazivom teme i institucije u kojoj je rad načinjen.