Organizacija 2019

PREDSEDNIK UDRUŽENJA RADIOLOGA SRBIJE

Ružica Maksimović

PREDSEDNIK RADIOLOŠKE SEKCIJE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Jovica Šaponjski

PREDSEDNIK KONGRESA RADIOLOGA SRBIJE 2019

Dragan Sagić

ORGANIZACIONI ODBOR

Ružica Maksimović
Jovica Šaponjski
Dragan Sagić
Dragan Mašulović
Dragan Dulović
Viktor Till
Miloš Lučić
Milan Mijailović
Zorica Milošević
Milena Spirovski
Željko Marković
Ruža Stević
Biljana Marković-Vasiljković
Djordje Lalošević
Dragan Stojanov
Viktorija Vučaj Ćirilović
Silvija Lučić

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Ružica Maksimović
Jovica Šaponjski
Dragan Sagić
Dragan Mašulović
Zoran Radovanović
Dragan Dulović
Viktor Till
Miloš Lučić
Milan Mijailović
Zorica Milošević
Dragan Stojanov
Ruža Stević
Biljana Marković-Vasiljković
Silvija Lučić
Snežana Lukić
Djordjije Šaranović
Željko Marković

NAUČNI ODBOR

Dragana Bogdanović-Stojanović
Aleksandra Djurić Stefanović
Dragana Đilas
Katarina Koprivšek
Duško Kozić
Jovan Lorenski
Mirjan Nadrljanski
Olivera Nikolić
Simon Nikolić
Slađana Petrović
Milena Spirovski
Dara Stefanović
Sanja Stojanović
Tatjana Stošić-Opinćal
Radiša Vojinović
Viktorija Vučaj-Ćirilović
Zlatko Širić
Mihajlo Jecković
Polina Pavićević
Dejan Kostić

SEKRETARI KONGRESA

Miloš Gašić
Sanja Jovanović