Registracija 2019

Registracija za kongres radiologa će se vršiti elektronskim putem. Registracioni formular se može popuniti na sledećem linku, i bez kompletnih podataka neće biti prihvaćen.

Rana kotizacija

(Do 15.10.2019. godine)

Kasna kotizacija

(15.10 – 28.10.2019)

Na licu mesta
Nisu članovi URS / Radiološke sekcije SLD
150,00 € 170,00 € 190,00 €
Članovi URS / Radiološke sekcije SLD
100,00 € 120,00 € 140,00 €
Specijalizanti* 70,00 € 90,00 € 110,00 €
Radiološki tehničari 50,00 € 70,00 € 80,00 €

Jednodnevan pristup kongresu biće omogućen i plaćanjem na licu mesta.

*Registracija za specijalizante

Da bi se specijalizanti registrovali neophodno je da pošalju potvrdu o statusu koja je potpisana od strane direktora centra, službe ili načelnika odeljenja. Potvrdu o statusuje potrebno poslati najkasnije 5 radnih dana nakon registracije. Starosna granica za registraciju za specijalizante je 35 godina.

Samo registracije uz potvrdi o plaćenoj članarini u Udruženju radiologa Srbije će biti prihvaćene u gore navedenim iznosima. Članarina iznosi 1500,00 dinara, i treba da se uplati na:

Udruženje radiologa Srbije

Broj računa: 310-206500-58
Svrha uplate: Članarina

Navedeni iznosi učešća na kongresu će se striktno poštovati u zavisnosti od datuma uplate. Na ovaj broj računa, može da se uplati kotizacija za učešće na kongresu u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Broj deviznog računa: 007080200506.5

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte Tatjanu Todorović, e-mail tatjana@gorrdi.net

 

Kotizacija uključuje:

  • Pravo učešća na naučnim sesijama
  • Kongresni materijal
  • Zakuska tokom pauza i lunch paketi između naučnih sesija
  • Svečana večera

Sve dodatne informacije vezane za registraciju možete dobiti kontaktiranjem preko e-mail adrese: registracija.zlatibor@gmail.com