Dobrodošlica 2019

Poštovani koleginice i kolege,

Dragi prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se ove godine održava od 31.10. do 2. 11. 2019. godine na Zlatiboru, u hotelu „Palisad“. Kongres radiologa Srbije je najznačajniji radiološki događaj u Srbiji, i jedan od najuglednijih i najuspešnijih medicinskih sastanaka u našoj zemlji, koji objedinjava interaktivnu edukaciju, praktična znanja i iskustva evropske i srpske radiologije, kao i prijatno druženje.

Naučni odbor ovog kongresa sastavljen od najeminentnijih radiologa iz Srbije, odgovaran je za odabir tema i definisanje koncepta, a ujedno je garancija za visoki kvalitet ovogodišnjeg kongresa. U radu će učestvovati preko 70 domaćih i stranih eksperata, koji će predstaviti najnovija dostignuća, preporuke i primere dobre prakse iz petnaest različitih oblasti. Novina na ovom kongresu jesu sesije posvećene interventnoj neuroradiologiji, kao i sesija pod nazivom Urgentna stanja u radiologiji, obe su izuzetno važne i zahtevaju posebnu kontinuiranu edukaciju i usavršavanje.

Pored ovoga, biće takođe organizovane sesije sa usmenim predavanjima iz različitih oblasti, što je izuzetna prilika da se predstave rezultati rada u vašim institucijama. Drugi oblik predstavljanja radova jesu poster prezentacije, koje će biti dostupne na uvid na računarima postavljenim u holu kongresnog centra, i u okviru kojih će moći da se predstave i interesantni slučajevi iz vaše kliničke prakse. U ime Naučnog odbora ovogodišnjeg kongresa, pozivamo vas da pošaljete svoje radove, i time aktivno učestvujete u radu ovogodišnjeg kongresa, a samim tim i značajno doprinesete njegovom opštem uspehu.

Kongres radiologa se vremenom menjao i pratio promene u radiologiji, ali jedno se svakako nije promenilo – a to je zadovoljstvo u druženju i prijateljskoj opuštenoj atmosferi, kao i mogućnost susreta sa starim prijateljima i upoznavanje novih. Nadamo se da će tokom tri kongresna dana Zlatibor, kao i uvek do sada, biti ljubazan domaćin i pretvoriti kongresne sale u naš privremeni dom, u kome će se u prijatnoj atmosferi izmenjivati naučna iskustva i sticati nova. Hotel „Palisad“ se nalazi u centru prirodnog okruženja, u mirisnoj šumi borova, na raskršću vetrova, i u carstvu dobrih ukusa, gde sigurno možete pronaći nešto i za svoju dušu!

Nadamo se da ćete posle ovogodišnjeg kongresa u 2019. godini biti obogaćeni ne samo novim saznanjima već i novim prijateljstvima i nezaboravnim trenucima.

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na predstojećem kongresu radiologa 2019!

Prof. dr Jovica Šaponjski

Predsednik Radiološke sekcije SLD-a

Prof. dr Dragan Sagić

Predsednik Kongresnog odbora 2019.

Prof. Dr Ružica Maksimović

Predsednik URS-a