„CT i MR glave i vrata“, autora Semnic Roberta

Najava najnovijeg izdanja u nacionalnoj radiološkoj literaturi: „CT i MR glave i vrata“, autora Semnic Roberta

Na preko 350 strana je obrađeno 13 poglavlja sa 1191 slika i ilustracija uz poseban akcenat na radiološku anatomiju i učestalu patologiju.

1. ORBITA
2. SINONAZALNA REGIJA
3. USNA ŠUPLJINA
4. SUPRAHIOIDNI DEO VRATA
5. INFRAHIOIDNI DEO VRATA
6. LIMFONODUSI
7. HIPOFARINKS
8. LARINKS
9. KONGENITALNE LEZIJE GLAVE I VRATA
10. SINDROMSKA OBOLJENJA
11. TEMPORALNA KOST
12. PONTOCEREBELARNI UGAO
13. BAZA LOBANJE

Monografija će se prvi put pojaviti u javnosti na Kongresu radiologa, 01.11 2019. godine, uz mogućnost kupovine.

Semnic Robert