Program 2019

Kompletan detaljan program sa apstraktima možete preuzeti na sledećem linku.

Sažeti program

ČETVRTAK 31.10.2019.

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
09.00–10.30 Kardiovaskularni sistem Pedijatrijska radiologija
Moderatori: Ružica Maksimović, Jovica Šaponjski, Milena Spirovski Moderatori: Polina Pavićević, Damjana Ključevšek, Jovan Lovrenski
Ana Gazikalović

MR srca kod dece

Mihajlo Jecković

Abdominalni bol kod dece – uticaj ultrazvučnog pregleda na hirurške odluke

Milena Spirovski

Urođene srčane mane – uloga magnetne rezonance

Damjana Ključevšek

Contrast-enhanced voiding urosonography in children: the basic and beyond

Ana Petković

Uloga CT koronarografije u kliničkoj evaluaciji suspektne ishemijske bolesti srca

Jovan Lovrenski

Ultrazvučni pregled abdomena kod dece – da li zaboravljamo plućne baze?

Jovica Šaponjski

Uloga MDCT koronarografije u pripremi CTO koronarnih lezija

Sandra Nedović

Patologija hipokampusa

Ružica Maksimović

Stres test primenom magnente resonance kod suspektne ishemije srca

Polina Pavićević

Kontrastna ultrazvučna mikciona cistografija (CeVus) na UDK – naša iskustva

10.30–11.00 Pauza
11.00–12.30 Digestivna radiologija 1 Junior sesija
Moderatori: Aleksandra Djurić Stefanović, Jelena Kovač, Aleksandar Ivanović Moderatori: Kristina Davidović, Marijana Basta Nikolić
Ivana Blažić

Karcinom rektuma – određivanje tumorskog statusa i procena tumorskog odgovora na terapiju

Kristina Davidović, Marijana Basta Nikolić

Kviz

Aleksandra Djurić Stefanović

Adenokarcinom pankreasa – radiološka procena resektabilnosti, procena odgovora na hemoterapiju i postoperativno praćenje

Sanja Jovanović

Značaj MDCT dijagnostike u proceni različitih tipova ahalazije i detekciji torakalnih komplikacija

Aleksandar Ivanović

Hepatoduodenalni ligament- spektar patoloskih promena portne trijade

Slobodan Torbica

Venski akcesi u interventnoj radiologiji

Jelena Kovač

Pseudolezije i vaskularni poremecaji jetre: dijagnosticke zamke i dileme

Tijana Koković

Radiološka dijagnostika intrakranijalnih aneurizmi i AV malformata

Aleksandar Tasić

Perkutana nefrostomija – trikovi zanata

13.00–14.00 Otvaranje
14.00–15.00 Koktel dobrodošlice
15.00–16.30 Usmene prezentacije Usmene prezentacije
16.30–18.00 Oboljenja dojke Muskuloskeletna radiologija
Moderatori: Zorica Milošević, Viktorija Vučaj Čirilović Moderatori: Vesna Njagulj, Goran Djuričić, Igor Borić
Viktorija Vučaj-Ćirilović

Interventne procedure na dojkama

Goran Đuričić
Radiografske karakteristike skeleta kod dece žrtvi fizičkog nasilja
Dragana Djilas

MR dojki

Igor Borić

Prednja koljenska bol/Anterior knee pain

Dragana Bogdanović /Stojanović

Karcinom dojke kod mladih žena

Nenad Janeski

UZ pregled zgloba ramena

Vladimir Urban

Imidžing dojke: kasne sekvele posle poštedne hirurgije sa radioterapijom

Vesna Njagulj

Imidžing zgloba ramena

Zorica Milošević

Radiološka dijagnostika dojke posle rekonstrukcije i augmentacije

PETAK, 01.11.2019. godine

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
08.30–10.00 Neuroradiologija 1 Interventna radiologija/nevaskularna
Moderatori: Tatjana Stošić Opinćal, Dragan Stojanov Moderatori: Dragan Mašulović, Ruža Stević, Željko Marković
Tatjana Stošić Opinćal

MR imidžing tumora kičmenog stuba

Dragan Mašulović

Perkutane intervencije na hepatobilijarnom sistemu

Milan Simić

Diferencijalna dijagnostika tumora i tumorima sličnih promena mozga

Aleksandar Filipović

Interventno radiološki pristup u tretmanu pseudocisti pankreasa

Dejan Kostič

Imidžing multiple skleroze

Ružica Maksimović

Minimalno invazivna perkutana terapija lumbalnog bola

Biljana Georgievski Brkić

Neuroimidžing glavobolje

Ruža Stević

Perkutane interventne procedure u grudnom košu

Miloš Lučić

Neuroradiološki imidžing: sa i/ili bez slika?

10.00–10.30 Pauza
10.30–12.00 Digestivna radiologija 2 Radiologija respiratornog sistema
Moderatori: Slavica Sotirović Seničar, Vesna Milojković Moderatori: Ruža Stević, Dragan Dragišić
Aleksandar Spasić

MRI hipervaskularnih fokalnih lezija jetre

Vesna Stokanović

Trauma toraksa – radiološke manifestacije i dijagnostički algoritam

Slavica Sotirović-Seničar

CT i MR enterografija u dijgnostici IBD

Milica Stojadinović

Netraumatska urgentna stanja toraksa – uloga radiologa

Jelena Pilipović-Grubor

Dijagnostički značaj kvantitativne shear wave ultrasonografske elastografije

Dragan Dragišić

HOBP savremeni dijagnostički algoritam – HRCT

Vesna Milojković

Kolor dopler ehoonografija u vaskularnoj patologiji jetre- uloga i značaj

Ruža Stević

Inflamatorna neinfektivna oboljenja pluća-radiološke dileme

12.00–12.30 Simpozijumi
Sandra Bunić Obrić, Predrag Pejnović, ABTRADE

Digitalno radiografsko okruženje DOSE LESS, CARE MORE

Alexios Giakoumelos, GE

The new era of MRI technology

12.30–13.00 Pauza
13.00–14.30 Usmene prezentacije Usmene prezentacije
14.30–16.00 Neuroradiologija 2 Interventna radiologija/vaskularna
Moderatori: Miloš Lučić, Katarina Koprivšek Moderatori: Dragan Sagić, Viktor Till, Milan Mijailović
Mladen Bjelan

5 saveta u imidžingu tumora mozga / pre- i postoperativna kvadriangulacija

Dragan Sagić

Endovasklarno lečenje bolesti grudne aorte i aortnog luka

Dragan Stojanov

5 saveta u imidžingu multiple skleroze

Viktor Til

Karotidni stent – naša iskustva

Katarina Koprivšek

5 saveta u imidžingu epilepsije

Milan Mijailović

Endovaskularni tretman konkomitentne ekstrakranijalne karotidne stenoze i intrakranijalne aneurizme

Duško Kozić

5 saveta u imidžingu tromboze venskih sinusa i kortikalnih vena

Momčilo Čolić, Borivoje Lukić

Periferna stenozantno okluzivna bolest – endovaskularni tretman

Dušan Damjanović

5 saveta u imidžingu kičme

Aleksandar Bojanović

Embolizacije lijenalnih arterija u cilju rešavanja “slow for flow” sindroma nakon opsežnih resekcija jetre

Biljana Georgievski Brkić

5 saveta u imidžingu moždanog udara

Miloš Lučić

5 saveta u imidžingu hidrocefalusa

16.00–17.30 Urgentna radiologija Interventna neuroradiologija
Moderatori: Jovica Šaponjski, Dragan Dulović, Radiša Vojinović Moderatori: Snežana Lukić, Svetlana Milošević Medenica, Dragan Andjelić
Dejan Jovanović

Osnovni postulati i strategije u urgentnoj radiologiji

Svetlana Milošević Medenica

Endovaskularni tretman velikih i gigantskih aneurizmi – napredne tehnike

Radiša Vojinović

CT protokol kraniocerebralnih povreda

Dragan Andjelić

Mehanička trombektomija kod AIMU – tri godine iskustva KCV

Aleksandra Aracki Trenkić

Urgentna radiologija akutnog moždanog udara

Snežana Lukić

Endovaskularna embolizacija intrakranijalnih aneurizmi manjih od 4 mm

Dragan Dulović

Radiološka dijagnostika urgentnih stanja digestivog trakta

Saša Ristić

Nekrvareće cerebralne AV malformacije – mesto endovaskularnog tretmana

Jovica Šaponjski

Urgentna radiologija kardio-vaskularnog sistema

Kristina Davidović

Minimalno invazivna oksigen ozon terapija lumbalnog sindroma –prvi rezultati u Srbiji

18.00–18.30 Skupština URS
20.00 Svečana večera, restoran hotela Palisad

SUBOTA 02.11.2019. godine

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
08.30–10.00 Urogenitalna radiologija Glava i vrat
Moderatori: Zlatko Širić, Olivera Nikolić Moderatori: Sladjana Petrović, Biljana Marković, Zoran Radovanović
Olivera Nikolić

Cistične promene u karlici-dijagnostika i diferencijalne dijagnoze

Duško Kozić

Radiološka dijagnostika orbitalne patologije

Dijana Nićiforović

Doppler renalnih arterija

Sladjana Petrović

Znaci perineuralnog širenja tumora glave i vrata

Milena Spirovski

Šta je novo u dijagnostici karcinoma prostate

Biljana Marković

Sinonazalna zapaljenja

Zlatko Širić

Komplikacije nevaskularnih interventnih uroradioloških procedura

Slavica Seničar

Radiološka dijagnostika malignih tumora usne šupljine

Zoran Radovanović

Trauma facijalnog masiva – CT dijagnostika

10.00–10.30 Pauza
10.30–12.00 Imidžing u onkologiji
Moderatori: Zorica Milošević, Silvija Lučić, Viktorija Vučaj Ćirilović
Verica Jovanović

Organizovani skrining karcinoma dojke u Srbiji

Radiša Vojinović

Radiološko praćenje pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke

Silvija Lućić

Hibridni imidžing i terapijski monitoring

Zorica Milošević

Radiolog i imidžing u onkologiji. Gde su granice?

12.00–12.30 Zatvaranje kongresa