Registracija

Registracija za kongres radiologa će se vršiti elektronskim putem. Registracioni formular koji se može preuzeti ovde, bez kompletnih podataka neće biti prihvaćen.

Rana kotizacija

(Do 15.10.2015. godine)

Kasna kotizacija

(15.10 – 05.11.2015)

Na licu mesta
Nisu članovi URS 150,00 € 170,00 € 190,00 €
Članovi URS 100,00 € 120,00 € 140,00 €
Specijalizanti* 70,00 € 90,00 € 110,00 €
Radiološki tehničari 50,00 € 70,00 € 80,00 €

Jednodnevan pristup kongresu biće omogućen i plaćanjem na licu mesta.

*Registracija za specijalizante

Da bi se specijalizanti registrovali neophodno je da pošalju potvrdu o statusu koja je potpisana od strane direktora centra, službe ili načelnika odeljenja. Potvrdu o statusuje potrebno poslati najkasnije 5 radnih dana nakon registracije. Starosna granica za registraciju za specijalizante je 35 godina.

Samo registracije uz potvrdi o plaćenoj članarini u Udruženju radiologa Srbije će biti prihvaćene u gore navedenim iznosima. Članarina iznosi 1500,00 dinara, i treba da se uplati na:

Udruženje radiologa Srbije
Broj računa: 310-206500-58
Svrha uplate: Članarina za 2015. godinu.

Navedeni iznosi učešća na kongresu će se striktno poštovati u zavisnosti od datuma uplate. Na ovaj broj računa, može da se uplati kotizacija za učešće na kongresu u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Broj deviznog računa: 007080200506.5

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte Tatjanu Todorović, e-mail tatjana@gorrdi.net

Registracija uključuje:

  • Pravo učešća na naučnim sesijama
  • Kongresni materijal
  • Zakuska tokom pauza i lunch paketi između naučnih sesija

Molimo Vas da popunjeni obrazac sa potvrdom o plaćenoj članarini u Udruženju radiologa Srbije, a zatim i potvrdu o plaćenoj kotizaciji pošaljete na e-mail adresu: registracija.urs@gmail.com

Srdačno,
Udruženje radiologa Srbije