Program

ČETVRTAK 31.10.2019.

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
09.00–10.30 Kardiovaskularni sistem Pedijatrijska radiologija
Moderatori: Ružica Maksimović, Jovica Šaponjski, Milena Spirovski Moderatori: Polina Pavićević, Damjana Ključevšek, Jovan Lovrenski
Ana Gazikalović

MR srca kod dece

Mihajlo Jecković

Abdominalni bol kod dece – uticaj ultrazvučnog pregleda na hirurške odluke

Milena Spirovski

Urođene srčane mane – uloga magnetne rezonance

Damjana Ključevšek

Contrast-enhanced voiding urosonography in children: the basic and beyond

Ana Petković

Uloga CT koronarografije u kliničkoj evaluaciji suspektne ishemijske bolesti srca

Jovan Lovrenski

Ultrazvučni pregled abdomena kod dece – da li zaboravljamo plućne baze?

Jovica Šaponjski

Uloga MDCT koronarografije u pripremi CTO koronarnih lezija

Sandra Nedović

Patologija hipokampusa

Ružica Maksimović

Stres test primenom magnente resonance kod suspektne ishemije srca

Polina Pavićević

Kontrastna ultrazvučna mikciona cistografija (CeVus) na UDK – naša iskustva

10.30–11.00 Pauza
11.00–12.30 Digestivna radiologija 1 Junior sesija
Moderatori: Aleksandra Djurić Stefanović, Aleksandar Ivanović Moderatori: Kristina Davidović, Marijana Basta Nikolić
Ivana Blažić

Karcinom rektuma – određivanje tumorskog statusa i procena tumorskog odgovora na terapiju

Kristina Davidović, Marijana Basta Nikolić

Kviz

Aleksandra Djurić Stefanović

Adenokarcinom pankreasa – radiološka procena resektabilnosti, procena odgovora na hemoterapiju i postoperativno praćenje

Sanja Jovanović

Značaj MDCT dijagnostike u proceni različitih tipova ahalazije i detekciji torakalnih komplikacija

Aleksandar Ivanović

Hepatoduodenalni ligament- spektar patoloskih promena portne trijade

Slobodan Torbica

Venski akcesi u interventnoj radiologiji

Jelena Kovač

Pseudolezije i vaskularni poremecaji jetre: dijagnosticke zamke i dileme

Tijana Koković

Radiološka dijagnostika intrakranijalnih aneurizmi i AV malformata

Aleksandar Tasić

Perkutana nefrostomija – trikovi zanata

12.30–13.30 Simpozijumi
13.30–14.30 Otvaranje
14.30–15.30 Koktel dobrodošlice
15.30–17.00 Usmene prezentacije Usmene prezentacije
17.00–18.30 Oboljenja dojke Muskuloskeletna radiologija
Moderatori: Zorica Milošević, Viktorija Vučaj Čirilović Moderatori: Vesna Njagulj, Goran Djuričić, Igor Borić
Viktorija Vučaj-Ćirilović

Interventne procedure na dojkama

Goran Đuričić
Radiografske karakteristike skeleta kod dece žrtvi fizičkog nasilja
Dragana Djilas

MR dojki

Igor Borić

Prednja koljenska bol/Anterior knee pain

Dragana Bogdanović /Stojanović

Karcinom dojke kod mladih žena

Nenad Janeski

UZ pregled zgloba ramena

Vladimir Urban

Imidžing dojke: kasne sekvele posle poštedne hirurgije sa radioterapijom

Vesna Njagulj

Imidžing zgloba ramena

Zorica Milošević

Radiološka dijagnostika dojke posle rekonstrukcije i augmentacije

PETAK, 01.11.2019. godine

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
08.30–10.00 Neuroradiologija 1 Interventna radiologija/nevaskularna
Moderatori: Tatjana Stošić Opinćal, Dragan Stojanov Moderatori: Dragan Mašulović, Ruža Stević, Željko Marković
Tatjana Stošić Opinćal, Milan Simić

MR imidžing tumora kičmenog stuba

Dragan Mašulović

Perkutane intervencije na hepatobilijarnom sistemu

Milan Simić

Diferencijalna dijagnostika tumora i tumorima sličnih promena mozga

Aleksandar Filipović

Interventno radiološki pristup u tretmanu pseudocisti pankreasa

Dejan Kostič

Imidžing multiple skleroze

Ružica Maksimović

Minimalno invazivna perkutana terapija lumbalnog bola

Biljana Georgievski Brkić

Neuroimidžing glavobolje

Ruža Stević

Perkutane interventne procedure u grudnom košu

Miloš Lučić

Neuroradiološki imidžing: sa i/ili bez slika?

10.00–10.30 Pauza
10.30–12.00 Digestivna radiologija 2 Radiologija respiratornog sistema
Moderatori: Slavica Sotirović Seničar, Vesna Milojković Moderatori: Ruža Stević, Dara Stefanović
Aleksandar Spasić

MRI hipervaskularnih fokalnih lezija jetre

Vesna Stokanović

Trauma toraksa – radiološke manifestacije i dijagnostički algoritam

Slavica Sotirović-Seničar

CT i MR enterografija u dijgnostici IBD

Milica Stojadinović

Netraumatska urgentna stanja toraksa – uloga radiologa

Jelena Pilipović-Grubor

Dijagnostički značaj kvantitativne shear wave ultrasonografske elastografije

Dragan Dragišić

HOBP savremeni dijagnostički algoritam – HRCT

Vesna Milojković

Kolor dopler ehoonografija u vaskularnoj patologiji jetre- uloga i značaj

Ruža Stević

Inflamatorna neinfektivna oboljenja pluća-radiološke dileme

12.00–13.00 Simpozijumi
13.00–14.30 Usmene prezentacije Usmene prezentacije
14.30–16.00 Neuroradiologija 2 Interventna radiologija/vaskularna
Moderatori: Miloš Lučić, Katarina Koprivšek Moderatori: Dragan Sagić, Viktor Till, Momčilo Čolić
Mladen Bjelan

5 saveta u imidžingu tumora mozga / pre- i postoperativna kvadriangulacija

Dragan Sagić

Endovasklarno lečenje bolesti grudne aorte i aortnog luka

Dragan Stojanov

5 saveta u imidžingu multiple skleroze

Viktor Til

Karotidni stent – naša iskustva

Katarina Koprivšek

5 saveta u imidžingu epilepsije

Milan Mijailović

Endovaskularni tretman konkomitentne ekstrakranijalne karotidne stenoze i intrakranijalne aneurizme

Duško Kozić

5 saveta u imidžingu tromboze venskih sinusa i kortikalnih vena

Momčilo Čolić

Periferna stenozantno okluzivna bolest – endovaskularni tretman

Dušan Damjanović

5 saveta u imidžingu kičme

Aleksandar Bojanović

Embolizacije lijenalnih arterija u cilju rešavanja “slow for flow” sindroma nakon opsežnih resekcija jetre

Biljana Georgievski Brkić

5 saveta u imidžingu moždanog udara

Miloš Lučić

5 saveta u imidžingu hidrocefalusa

16.00–17.30 Urgentna radiologija Interventna neuroradiologija
Moderatori: Jovica Šaponjski, Dragan Dulović, Radiša Vojinović Moderatori: Snežana Lukić, Svetlana Milošević Medenica, Dragan Andjelić
Dejan Jovanović

Osnovni postulati i strategije u urgentnoj radiologiji

Svetlana Milošević Medenica

Endovaskularni tretman velikih i gigantskih aneurizmi – napredne tehnike

Radiša Vojinović

CT protokol kraniocerebralnih povreda

Dragan Andjelić

Mehanička trombektomija kod AIMU – tri godine iskustva KCV

Aleksandra Aracki Trenkić

Urgentna radiologija akutnog moždanog udara

Snežana Lukić

Endovaskularna embolizacija intrakranijalnih aneurizmi manjih od 4 mm

Dragan Dulović

Radiološka dijagnostika urgentnih stanja digestivog trakta

Saša Ristić

Nekrvareće cerebralne AV malformacije – mesto endovaskularnog tretmana

Jovica Šaponjski

Urgentna radiologija kardio-vaskularnog sistema

Kristina Davidović

Minimalno invazivna oksigen ozon terapija lumbalnog sindroma –prvi rezultati u Srbiji

18.00–18.30 Skupština URS

SUBOTA 02.11.2019. godine

Vreme Sala TARA Sala TIMOK
08.30–10.00 Urogenitalna radiologija Glava i vrat
Moderatori: Sanja Stojanović, Olivera Nikolić Moderatori: Sladjana Petrović, Biljana Marković, Zoran Radovanović
Olivera Nikolić

Cistične promene u karlici-dijagnostika i diferencijalne dijagnoze

Duško Kozić

Radiološka dijagnostika orbitalne patologije

Dijana Nićiforović

Doppler renalnih arterija

Sladjana Petrović

Znaci perineuralnog širenja tumora glave i vrata

Milena Spirovski

Šta je novo u dijagnostici karcinoma prostate

Biljana Marković

Sinonazalna zapaljenja

Zlatko Širić

Komplikacije nevaskularnih interventnih uroradioloških procedura

Slavica Seničar

Radiološka dijagnostika malignih tumora usne šupljine

Zoran Radovanović

Trauma facijalnog masiva – CT dijagnostika

10.00–10.30 Pauza
10.30–12.00 Imidžing u onkologiji Usmene prezentacije
Moderatori: Zorica Milošević, Silvija Lučić, Viktorija Vučaj Ćirilović
Verica Jovanović

Organizovani skrining karcinoma dojke u Srbiji

Radiša Vojinović

Radiološko praćenje pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke

Silvija Lućić

Hibridni imidžing i terapijski monitoring

Zorica Milošević

Radiolog i imidžing u onkologiji. Gde su granice?

12.00–12.30 Zatvaranje kongresa