Program

Detaljan program i satnicu predavanja i usmenih prezentacija možete pogledati na sledećem linku.

ČETVRTAK 21.10.2021.

Sala TARA

Sala TIMOK

09.00-10.30

Digestivna radiologija I

Glava i vrat

Moderatori: Aleksandra Djurić Stefanović

Ivana Blažić

Moderatori: Biljana Marković,

Sladjana Petrović

Aleksandra Djurić Stefanović

Znak invazije seroze kod karcinoma želuca i kolona: radološko-patološka korelacija

Darka Hadnadjev

Urgentna stanja glave i vrata

Nikola Laban

Uloga i značaj CT kolonoskopije u dijagnostici bolesti kolona

Jasmina Boban

Patologija orbite

Jelena Vuksić

Metastaze kolorektalnog karcinoma u jetri: šta radiološki izveštaj treba da sadrži?

Sladjana Petrović

Urodjene anomalije temporalne kosti

Ivana Blažić

Karcinom rektuma: od inicijalnog stejdžinga do postterapijskog imidžinga

Biljana Marković

Patologija usne duplje – CT i UZ

Jelena Pilipović Grubor

Enterografija magnetnom rezonancom u odredjivanju stepena aktivnosti zapaljenja kod Kronove bolesti

Robert Semnic

Magnetna rezonanca u trigeminalnoj neuralgiji

10.30-11.00

Pauza

11.00-12.30

Kardiovaskularna radiologija

Junior sesija

Moderatori: Ružica Maksimović,

Jovica Šaponjski, Milena Spirovski

Moderatori: Kristina Davidović,

Dušan Šaponjski, Aleksandar Spasić

Ružica Maksimović

Uloga magnetne resonance srca u proceni bolesnika posle COVID 19 infekcije

Srdjan Stošić

MRCP i bilijarna opstrukcija

Jovica Šaponjski

COVID 19 i bolest perifernih krvnih sudova: šta smo naučili?

Aleksandar Tasić

Uloga radiologa u traumi urinarnog trakta

Milena Spirovski

Magnentna rezonanca srca – procena efekta oboljenja koronarnih arterija na miokard

Dušan Šaponjski

Uloga tomografskih metoda u otkrivanju recidiva carcinoma pankreasa

Nemanja Menković

CT koronarografija u aktunom koronarnom sindromu

Smiljana Kocić Joksić

Značaj CT perfuzije u ranoj dijagnostici i planiranju terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara

Tijana Koković

Radiološka evaluacija venskog puta kod pacijenata na dijalizi

Valentina Opančina

Intrahospitalni mortalitet kod aneurizmatskog subarahnoidalnog krvarenja

Dr Borivoj Lukić

Značaj MDCT aortografije u proceni stenoze karotidne arteria i korelacija sa drugim dijagnostičkim metodama

Nikola Čolić

Patološko – radiološka i hibrid imidžing korelacija adenokarcinoma pluća

13.00-14.00

Ceremonija otvaranja

14.00-15.00

Koktel dobrodošlice

15.00-16.30

Usmene prezentacije – 1

Usmene prezentacije – 2

16.30-18.00

Oboljenja dojke

Muskuloskeletna radiologija

Moderatori: Mirjan Nadrljanski, Dragana Djilas, Viktorija Vučaj Ćirilović

Moderatori: Goran Djuričić,

Vesna Njagulj

Mirjan Nadrljanski

Biopsije promena u dojkama vođene magnetnom rezonancijom

Goran Djuričić

Radiološka dijagnostika Legg–Calvé–Perthesove bolesti

Dijana Nićiforović

Vakum asistirane biopsije dojke vođene tomosintezom

Ana Ranković

Uloga ultrazvuka u dijagnostici perifernih neuropatija

Vladimir Urban

Lezije u dojkama B4 kategorije

Nenad Janeski

UZ kolena šta može, a šta ne može da se vidi

Viktorija Vučaj Ćirilović

Intervalni karcinom dojke

Vesna Njagulj

Anteriorni bol zgloba kolena- MR imidžing patelofemoralnog zgloba

Dragana Djilas

Mamografija sa tomosintezom

Miloš Gašić

MR imidžing SLAP lezije zgloba ramena

Dragana Bogdanović Stojanović

Retke lezije dojke

PETAK 22.10.2021.

Sala TARA

Sala TIMOK

08.30-10.00

Neuroradiologija 1

Radiologija respiratornog sistema

Moderatori: Dragan Stojanov, Tatjana Stošić Opinćal, Žanka Cerović

Moderatori: Ruža Stević, Dragan Dragišić

Biljana Georgievski Brkić

Crvena zona: Neuroimidžing u COVID-19 infekciji

Vesna Stokanović

Radiološke manifestacije COVID pneumonije

Dragan Stojanov

MR dijagnostika metastatske bolesti mozga

Ruža Stević

Diferencijalna dijagnoza COVID-19 pneumonija – ozbiljan radiološki izazov

Tatjana Stošić-Opinćal

MR imidžing tumora kičmenog stuba

Branimir Vlahović

Evolucija CT promena na plućima kod COVID 19 infekcije u toku dvomesečnog lečenja

Žanka Cerović

Neuroimidžing tumora mozga

Dragan Dragišić

Pilot projekat skining karcinoma pluća u Vojvodini

Igor Đan

Inovativni terapijski menadžment tumora mozga

Sanja Milojević

Radiološka dijagnostika idiopatske plućne fibroze

Dejan Kostić

Neuroradiološka procena terapijskog odgovora u tumora mozga

 

10.00-10.30

Pauza

10.30-12.50

Digestivna radiologija 2

Interventna nevaskularna radiologija

Moderatori: Ružica Maksimović, Aleksandar Ivanović, Jelena Kovač

Moderatori: Dragan Mašulović, Sanja Stojanović

Aleksandar Ivanović

Hepatoduodenalni ligament – spektar patoloških promena portne trijade

Dragan Mašulović

Mesto i uloga interventne radiologije u tretmanu intraabdominalnih infekcija

Srdjan Stošić

Karcinom pankreasa u svetlu MR imidzinga

Sanja Stojanović

Radiofrekventna ablacija benignih nodusa štitaste žlezde

Milica Mitrović

Akutni pancreatitis: dijagnostička evaluacija, komplikacije i terapijske opcije

Aleksandar Filipović

Perkutane bilijarne drenaže kod pacijenata sa malignom hilarnom opstrukcijom i metastazama u jetri

Dragan Mašulović

Kontrastna sredstva na bazi joda – hemijski sastav i bezbednost u primeni

Slobodan Torbica

Perkutani tretman ehinokoknih cisti jetre

Dragan Vasin

Radiologija mezenterijelne ishemije

Vladan Marković

Core biopsija štitaste žlezde – naša iskustva

Jovica Šaponjski

Iomeron u MDCT dijagnostici – savremeni stavovi

Dijana Bjelajac

Transtorakalna aspiraciona punkcija i tru cut biopsija plućnih lezija pod kontrolom CT-a

Dragan Stojanov

Sigurnosni profil “ Multihance” kontrastnog sredstva u MRI dijagnostici

Jelena Kovač

Sklerozirajući holangitisi: radiološke i kliničkopatološke karakteristike

13.00-13.30

Pauza

13.30-15.00

Usmene prezentacije 3

Usmene prezentacije 4

15.00-16.30

Neuroradiologija 2 – Pet saveta u pet minuta

Interventna vaskularna radiologija

Moderatori: Miloš Lučić, Katarina Koprivšek, Biljana Georgievski-Brkić, Dejan Kostić

Moderatori: Dragan Sagić, Viktor Till

Aleksandra Aracki-Trenkić

Biljana Georgievski Brkić

5 saveta u 5 minuta: Mimičari i kameleoni – akutni moždani udar

Slobodan Torbica, Viktor Till

Karotidni stent – naša iskustva

Katarina Koprivšek

5 saveta u 5 minuta: Imidžing optičkih nerava

Dalibor Ilić, Viktor Till

Endovaskularno lečenje aneurizmatske bolesti aorte

Dejan Kostić

5 saveta u 5 minuta: Imidžing demijelinizacionih lezija kičmene moždine

Vladimir Cvetić

Direkciona aterektomija – šta novo donosi u endovaskularnom lečenju femoro-poplitealnog segmenta?

Duško Kozić

5 saveta u 5 minuta: Tromboza venskih sinusa i kortikalnih vena

Vladimir Kovačević, Dragan Sag

CT dijagnostika kao metoda izbora za planiranje TAVI procedure – TAVI iskustvo IKVB Dedinje

Nikola Boban

5 saveta u 5 minuta: Vaskularna patologija kičmene moždine

Milan Mijailović, Snežana Lukić

Rizik  akutne tromboze karotidnih arterija kod COVID-19 pacijenata

Marija Jovanović

5 saveta u 5 minuta: Neuroradiološka vizualizacija terapijskih margina tumora mozga

Aleksandar Bojanović

Embolizacije u onkologiji – kako smo krenuli i gde idemo.

Igor Đan

Miloš Lučić

5 saveta u 5 minuta: Radijaciono onkološke potrebe za neuroradiološkim informacijama (i vice versa, tj. obrnuto)

16.30-18.00

Urgentna radiologija

Interventna neuroradiologija

Moderatori: Dragan Dulović,

Jovica Šaponjski

Moderatori: Saša Ristić,

Dragan Andjelić

Dragan Dulović

Netraumatska stanja u urgentnoj radiologiji abdomena

Saša Ristić

Endovaskularni tretman nekrvarećih cerebralnih AV malformacija – terapijske dileme

Dejan Jovanović

Traumatska stanja u urgentnoj radiologiji abdomena

Dragan Andjelić

Mehanička trombektomija kod AIMU u KCV za vreme COVID režima rada

Jovica Šaponjski

Vaskularna interventna radiologija u urgentnoj radiologiji GIT-a

Kristina Davidović

Oksigen-ozon terapijadiskus hernije lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba-trogodišnje iskustvo

Aleksandra Aracki Trenkić

Urgentna stanja u neuroradiologiji: Savremeni dijagnostički i terapijski pristup ishemijskog i hemoragijskog moždanog udara

Snežana Lukić

Endovaskularne embolizacije rupturiranih intrakranijalnih aneurizmi za vreme COVID režima rada

Valentina Opančina

Korelacija IL-6 i radiografskog nalaza na plućima kod težeg oblika COVID-19 infekcije

Ivan Vukašinović

Neurointervencije kod dece: da, mozda, ne?

Igor Sekulić

Terapijska uloga preoperativne selektivne embolizacije paraganglioma glave i vrata

18.00-18.30

Skupšina URS

20.00

Večera

SUBOTA 23.10.2021.

Sala TARA

Sala TIMOK

08.30-10.00

Urogenitalna radiologija

Pedijatrijska radiologija

Moderatori: Nataša Prvulović, Olivera Nikolić

Moderatori: Mihajlo Jecković,

Jovan Lovrenski, Polina Pavićević

Olivera Nikolić

Miomi i sarkomi uterusa

Polina Pavićević

Deset godina  funkcionalne MRU  u dijagnostici urođenih anomalija urotrakta na UDK-naša iskustva

Marijana Basta Nikolić

Radiološki pristup dijagnostici akutnog pelvičnog bola

Tijana Radović

Izazovi u proceni funkcije transplantiranih bubrega upotrebom ASL MRI perfuzije

Nataša Prvulović

Mogućnosti MRi u određivanju stadijuma karcinoma cerviksa

Goran Roić

Ultrazvučne kontrastne pretrage (CEUS) u dječjoj dobi

Biljana Marković

Fokalne lezije bubrega

Katarina Koprivšek

MRI neonatalnog endokranijuma

Jovan Lovrenski

Ultrasonografija kičmenog kanala

10.00-10.30

Pauza

10.30-12.00

Imidžing u onkologiji

Moderatori: Silvija Lučić,

Radiša Vojinović, Mirjan Nadrljanski

Mirjan Nadrljanski

Matematički modeli u radiologiji: promena paradigme u konceptu onkološkog imidžinga

Silvija Lučić

Hibridni imidžing kao alat precizne medicine: činjenice i izazovi

Nataša Radovanović

MRI u dijagnostici i praćenju carcinoma rektuma

Radiša Vojinović

Low dose CT u skriningu karcinoma pluća – dokle smo stigli?

Tatjana Arsenijević

Značaj onkološkog imidžinga u savremenim terapijskim modalitetima u okviru radijacione onkologije

12.00-12.30

Zatvaranje kongresa