Kotizacija

 

Rana kotizacija

(Do 15.09.2021. godine)

Kasna kotizacija

(15.09 – 10.10.2021)

Na licu mesta
Nisu članovi URS / Radiološke sekcije SLD
150,00 € 170,00 € 190,00 €
Članovi URS / Radiološke sekcije SLD
100,00 € 120,00 € 140,00 €
Specijalizanti* 70,00 € 90,00 € 110,00 €
Radiološki tehničari 50,00 € 70,00 € 80,00 €

Jednodnevan pristup kongresu biće omogućen i plaćanjem na licu mesta.

Registracija za kongres ѕа 2021 se nalazi na sledećem linku.

 

*Kotizacija za specijalizante

Starosna granica za kotizaciju u svojstvu specijalizanta je 35 godina.

Navedeni iznosi učešća na kongresu će se striktno poštovati u zavisnosti od datuma uplate. Na ovaj broj računa, može da se uplati kotizacija za učešće na kongresu u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Kontakt za finansijske poslove
Tatjana Todorović Kolić
tatjana@gorrdi.net

Račun za uplatu
265-1620310003867-10

Devizni račun
RS35265100000017367028
SWIFT: RZBAATWW

Kotizacija uključuje:

· Pravo učešća na naučnim sesijama

· Kongresni materijal

· Zakuska tokom pauza i lunch paketi između naučnih sesija

· Svečana večera

Sve dodatne informacije vezane za registraciju možete dobiti kontaktiranjem preko e-mail adrese: tatjana@gorrdi.net

Molimo vas da popunjeni formular, koji se nalazi na sledećem linku, kao i uplatnicu za kotizaciju pošaljete na tatjana@gorrdi.net.