Novosti 2019

Prvi kongres lekara Kosova i Metohije

Poštovane koleginice i kolege,

Prvi kongres lekara Kosova i Metohije, nacionalni kongres sa medjunarodnim učešćem se održava od 29.11 do 0112.2019. godine u Kosovskoj Mitrovici. Detaljan program se nalazi na linku.

IDOR 2019

Poštovane koleginice i kolege,

Internacionalni dan radiologije 08.11.2019. proslavljaju i naši radiolozi.

 

Više informacija možete naći na linku Homepage – IDOR

Veliki broj intervju-a sa ekspertima iz oblasti sportske medicine i imidžing metoda možete naći na linku Expert Interviews – IDOR

“Pediatric Neuro-Oncologic Imaging” kurs

Poštovane koleginice i kolege,

Kurs pod nazivom Pediatric Neuro-Oncologic Imaging će se odžati od 26-28.10.2019. godine St. Jude Children’s Research Hospital Memphis, Tennessee, USA, više detalja se nalaze na dokumentima u prilogu.

Tečaj “BREAST PATHOLOGY WITH RADIOLOGICAL CORRELATION”

Cenjene koleginice i kolege,

Drago nam je da vas obavestimo da će se tečaj „BREAST PATHOLOGY WITH RADIOLOGICAL CORRELATION, pod predsedništvom prof.dr.sc. Tibora Tota, održati u Opatiji, u Hotelu Admiral od 17 -19. oktobra 2019. godine.

Informacije vezane za predmetni tečaj dostupne su na web stranici www.novacon.hr/bpwrc2019.

Za sve dodatne informacije, obratiti se:

Srdačan pozdrav,

Lidija Vučić

lidija.vucic@zg.t-com.hr

„CT i MR glave i vrata“, autora Semnic Roberta

Najava najnovijeg izdanje u nacionalnoj radiološkoj literaturi:

„CT i MR glave i vrata“, autora Semnic Roberta

Na preko 350 strana je obrađeno 13 poglavlja sa 1191 slika i ilustracija uz poseban akcenat na radiološku anatomiju i učestalu patologiju.

1. ORBITA
2. SINONAZALNA REGIJA
3. USNA ŠUPLJINA
4. SUPRAHIOIDNI DEO VRATA
5. INFRAHIOIDNI DEO VRATA
6. LIMFONODUSI
7. HIPOFARINKS
8. LARINKS
9. KONGENITALNE LEZIJE GLAVE I VRATA
10. SINDROMSKA OBOLJENJA
11. TEMPORALNA KOST
12. PONTOCEREBELARNI UGAO
13. BAZA LOBANJE

Monografija će se prvi put pojaviti u javnosti na Kongresu radiologa, 01.11.2019. godine, uz mogućnost kupovine.

 

Semnic Robert

(Klikom na naslovnu stranu, otvoriće se prezentacija sa kratkim sadržajem knjige)

Smanjena kotizacija za predstojeći ESOR

Poštovane kolege,

Najnovija vest je da je za zemlje u regionu dobijena smanjena kotizacija za predstojeći ESOR ASKLEPIOS Course-MOST COMMON GI DISORDERS, koja iznosi 150 eura.

Nemojte propustiti mogućnost edukacije od strane renomiranih evropskih predavača po povoljnim uslovima.

Nadamo se da vašem dolasku.

Lokalni organizator: Prof. Sanja Stojanovič, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad