Teme kongresa

Kongres radiologa Srbije 2017 – Teme
1. Muskuloskeletna radiologija
2. Radiologija respiratornog sistema
3. Radiologija kardiovaskularnog sistema
4. Interventna radiologija/vaskularna
5. Interventna radiologija/nevaskularna
6. Urogenitalna radiologija
7. Neuroradiologija
8. Radiologija digestivnog sistema
9. Radiološka dijagnostika oboljenja dojke
10. Radiološka zaštita / Digitalizacija i postprocesing / Informatika i računari u radiologiji / Radiobiologija i radiofizika
11. Pedijatrijska radiologija
12. Skrining karcinoma dojke
13. Imidžing u onkologiji