Slanje radova

Abstrakt bi trebalo da sadrži do 250 reči, sa sledećim delovima:

  1. Uvod
  2. Cilj
  3. Materijal i metode
  4. Rezultati
  5. Zaključak

Rok za slanje abstrakta je produžen do petka 09.10.2015. godine na e-mail adresu: ursabstrakt2015@gmail.com.

Radovi mogu da se izlože usmeno ili kao poster prezentacija. Molimo vas da prilikom slanja abstrakta naznačite temu u okviru koje želite da se rad predstavi, kao i način prezentacije (usmeni, poster prezentacija). Moderatori tema će sve dospele radove pregledati i doneti konačnu odluku o načinu izlaganja vašeg rada.

Svi radovi koji su prihvaćeni za poster prezentaciju, trebalo bi da se naprave u Power Point prezentaciji i pošalju Nikoli Dimitrijeviću na e-mail adresu nikola@anm.co.rs do petka, 30.10.2015. godine. Ovi radovi će biti prikazani na LCD ekranima koji će stajati u izložbenom prostoru. Radovi koji su prihvaćeni za usmenu prezentaciju treba da se predaju u ppt formi tehničkom licu dva sata pre početka Vaše sesije.

U oba slučaja, molimo da prvi slajd obavezno bude sa imenom i prezimenom autora/koautora, nazivom teme i institucije u kojoj je rad načinjen.